Hvordan er forløbet hos Junkers køreskole

Den første dag på Junkers køreskole gennemgår din kørelære Morten hele undervisningsforløbet og sørger for, at alle er orienterede om, hvad der venter jer. Dette giver et rigtigt godt overblik til dig som elev, så evt. forvirring ikke præger den kommende tid, og du kan sætte fokus på at lære alt det nye stof og koncentrere dig om det.

 

Teoriundervisningen kommer til at foregår på Danhosten lige overfor banegården.

Alle spørgsmål vil blive besvaret grundigt.


Når man skal erhverve sig et kørekort, er der ifølge kørekortbekendtgørelsen følgende krav:
 

 • 29 lektioner teoriundervisning (Vi giver 32 lektioner)

 • 4 lektioner på manøvrebane

 • 16 lektioner på vej

 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

 • Et færdselsrelateret førstehjælpsbevis og godkendt lægeerklæring

 • Bestå teoriprøve

 • Bestå køreprøve


Teoriundervisning
Hos Junkers køreskole foregår teoriundervisningen som tavleundervisning og er dialogorienteret hele vejen igennem. Du vil aldrig blive overladt til dig selv.


Manøvrebane
På manøvrebanen, også kaldet kravlegården, lærer du de grundlæggende manøvrer og hvordan bilen betjenes.

I kravlegården øves følgende manøvrer:

 • Igangsætning og standsning

 • Kørsel i ottetal

 • Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning

 • Baglæns kørsel med svingning

 • Forlæns og baglæns slalomparkering ved vejkant

 • 2. gear, højresving og eventuelt hård opbremsning uden hjulblokade

 • Vending

 • Parkering i båse

 • Kørsel på veje


Efter manøvrebanen starter lektionerne på vej.


Teoriprøven
Når du er færdig med de nødvendige teorilektioner, er du klar til at gå op til teoriprøven som foregår hos politiet. Husk at møde op til prøven i god tid. Hvis du kommer for sent eller udebliver, koster det et nyt gebyr til politiet.


Køreteknisk anlæg
På glatbanen kommer du til at opleve hvordan bilen reagerer under glatte og kritiske situationer. Her lærer du hvor vigtigt det er at tilpasse hastighed, styring- og bremsning alt efter hvilke forhold du udsættes for. Dette kursus vil selvfølgelig afholdes under trygge og sikre forhold.

Den praktiske prøve
Køreprøven er den sidste test, inden du får dit kørekort i hånden. Du skal vise, at dine kørekundskaber, praktiske færdigheder og din adfærd i trafikken er sikker og lovlig, sådan som det er fastsat i køreuddannelsen. Du skal ikke nødvendigvis køre fejlfrit, men dine fejl må ikke være større, end du kan løse dem sikkert og alene.